Správa informačních technologií

Nabízíme komplexní služby v oboru informačních technologií pro veřejnou správu. Stačí si vybrat z naší široké nabídky služeb a my garantujeme, že se stanete spokojeným zákazníkem, který jistě preferuje prvotřídní servis, vysokou kvalitu námi odvedené práce, ale i profesionální, avšak lidský přístup pracovníků technického a obchodního oddělení, pracujících v oboru již řadu let.

Tento audit pomůže zjistit, zda je Vaše výpočetní technika využívána opravdu efektivně. Popřípadě v jakém stavu se Vaše výpočetní technika nachází a jak lze maximálně využít stávající situaci, samozřejmě s ohledem na budoucí vývoj. Audit také dokáže určit, jaké optimální investice by byly potřeba pro přechod na efektivnější využití výpočetní techniky z hlediska budoucího rozvoje Vaší společnosti.  Investice do auditu IT se rozhodně vyplatí neboť může přinést nemalé finanční úspory plynoucí z optimalizace IT parku každé společnosti.

Samotný proces auditu probíhá přímo u Vás, kdy Vás navštíví náš vyškolený technik, provede analýzu stavu IT majetku Vaší společnosti - profesionálně zaeviduje  každý počítač, tiskárnu, popř. jinou elektroniku a pořídí dokumentaci nainstalovaného software, konfigurace počítače (typ/rychlost CPU, velikost: paměti RAM, disku HDD, grafické karty VGA atd.), možnosti rozšíření počítače, aktivní a pasivní síťové prvky (HUB, SWITCH). Z těchto informací poté vytvoříme  elektronickou zprávu včetně kompletních podkladů a doporučení pro další rozvoj. Tento dokument považujeme za vysoce důvěrný a můžeme garantovat, že nikdo kromě oprávněných osob Vaší společnosti k němu nebude mít přístup. Dokument slouží jako základní podklad pro další vzájemnou spolupráci.

  • údržba systémového prostředí sítě
  • hardwarová a softwarová správa serveru
  • zakládání a rušení uživatelů
  • zadávání a údržba přístupových práv
  • zadávání a údržba síťových prostředků (např. Sdílených tiskáren, faxu a modemu),
  • kontrola zálohování dat a v případě potřeby provádění obnovy dat ze zálohovacího média, provádění havarijního servisu v případě poruch a odstraňování hardwarových a softwarových závad
  • poradenství a konzultace, vypracování analýz, zaškolování pracovníků obsluhujících síť.